për donatorët

Përgjatë tërë këtyre viteve, puna dhe aktivitetet e Qendrës Multimedia janë mundësuar nga një numër i madh i donatorëvë dhe sponzorëve vendor e ndërkombëtar, të cilët kanë besuar në punën dhe përkushtimin tonë. Disa nga këta donator, si The Olof Palme International Center, Goethe Institute, Kosovo Foundation for Open Society, por edhe të tjerë, na kanë përkrahur dhe financuar me vite të tëra. Pa ndihmën dhe përkrahjen e këtyre sponzorëve, Qendra Multimedia nuk do të ishte kjo që është sot: një prej organizatave më kredibile kulturore në regjion.

donatorët

donatorët e kaluar