për lidhjet

Këtu mund të gjeni lidhjet e disa organizatave dhe institucioneve me të cilat Qendra Multimedia ka bashkëpunuar në të kaluarën apo bashkëpunon tash.