arkiva

Java e filmit gjerman

Gjatë muajit Nëntor dhe Dhjetor Qendra Multimedia në bashkëpunim me Goethe Institut do t’I shfaq tre filma gjerman me titra në gjuhën Angleze! Filmi I parë që do të shfaqet me datën 19 nëntor është “Berlin Babylon” , pastaj me datën 25 nëntor do të shfaqet “Die Frau mit den 5 Elefanten” (Gruaja me 5 elefantë) si dhe filmi I fundit “Der Deutsche Freund” (Shoku gjerman) do të shfaqet me datën 3 dhjetor. Përshkrimet e filmave I gjeni më poshtë:

Berlin Babylon

Die Frau mit den 5 Elefanten (Gruaja me 5 elefantë)

Der Deutsche Freund (Shoku im gjerman)