arkiva

Një libër, tekst, apo dosje? Kur letërsia bëhet dixhitale

Panel diskutim: Nikola Richter dhe Albatros Rexhaj

17 Prill, në ora 17.00, Qendra Multimedia

me avancimin e internetit janë zhvilluar mënyra të reja për të prodhuar, shpërndarë dhe konsumuar kulturën. Nikola Richter, themeluesja e shtëpisë botuese dixhitale gjermane mikrotext, e cila aktualisht është në Prishtinë në rezidencën e Qendrës Multimedia, do të jep një prezantim për e-publikimet (e-publishing) duke shikuar gjithashtu mbi skenën dixhitale dhe letrare të botuesve gjerman dhe do të diskutoj me Albatros Rexhaj nga Filozofia Urbane mbi sfidat dhe të vënit e teksteve online. Ajo gjithashtu do të jep shembuj të formave të reja të shkrimit, që mund të zhvillohet vetëm në ueb. Shkrimit në Facebook, twitteraturës dhe bot letërsisë.