arkiva

Lexim me Bojan Krivokapic

Me datën 27 Nëntor, në Qendrën Multimedia do të lexojë shkrimtari nga Serbia, Bojan Krivokapic. Bojan është artisti i rezidencës letrare „Prishtina nuk ka lum“ në Prishtinë.
Bojan është një aktivist kulturor dhe shkrimtar. Aktivizmin e tij dhe përvojën artistike e fitoi në dhomën e Teatrit të Muzikës Ogledalo dhe në Festivalin e Muzikës Aktuale Interzone. Bojan diplomoi në Universitetin e Novi Sadit, Fakulteti Filozofik, Departamenti i Letërsisë Krahasuese.

Librat e botuar jane: "Lilith running, demons stumbling" (Trci Lilit, Zapinju demoni) - tregime te shkurta (Kikinda, Serbia, 2013), dhe "The Flight of the Cockroach" (Zoharov Let) - poezi te perziera (Stolac, Bosnia and Hercegovina, 2014).
Poezite e tij jane te botuara ne disa antologji dhe revista letrare ne Serbi, Bosnje dhe Hercegovine, Kroaci dhe Slloveni.