arkiva

Autore te rinje ne polip 2016

Polip tashmë me krenari ju prezanton edhe dy autore të reja që do të marrin pjesë në edicionin e 6të të

festivalit: autoret nga Suedia, Viveka Sjogren dhe Annette Rosengren. Këto autore janë dhe anëtare të

bordit në Klubin e Shkrimëtarëve Suedez.

 

Viveka shkruan dhe ilustron libra për fëmijë dhe të rinjë. Në një nga librat e saj të fundit “Nëse ju do të

pyesnit Mishën” Viveka shkruan se si prindërit mund t’jau shpjegojnë fëmijëve të tyre gjendjen e

refugjatëve .

 

Annette është e angazhuar rreth pyetjeve në lidhje me vullnetin e shoqërisë suedeze.

 

“…njerëzit në fshat, jeta familjare, jeta e përditshme në komunitetet e vogla, interesi I burrave për

makina, jeta në burg, të pastrehët dhe përjashtimi social në qytetin e Stockholm-it, dhe në librin e saj të

fundit nga viti 2009 I cili tregon për azilkërkuesit qe luftojnë për një të ardhme më të mirë dhe politikës

kryesosht të vështirë për azil në Suedi”

 

Pyetjet rreth asaj se si mund t’a shprehim gjendjen e refugjatëve te fëmijët dhe si t’I kushtojmë rëndësi

vullnetit të shoqërisë ne lidhje me refugjatët, nuk mund të jenë më shumë të nevojshme dhe

rëndësishme se sa tani.