upcoming

"Fluturimi mbi Teatrin e Kosoves"

"Fluturimi mbi Teatrin e Kosovës"

@ Teatri Kombëtar, Prishtinë

me datën 06.03.2015

ora: 20:00h