upcoming

"Një shfaqje teatri me 4 aktorë"

në Ludwigshafen, Teatri Pfalzbau

me 15 tetor 2017