upcoming

"55 shades of gay"

premiere në Teatrin Kombëtar të Kosovës

me datën 8 shtator 2017

në ora 20:00h