• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Dita e librit në karantinëPër të kremtuar Ditën Ndërkombëtare të Librit, ne kemi ftuar miqtë shkrimtarë e performues që të na bashkohen me lexime…natyrisht, nga shtëpitë e tyre ku janë duke qëndruar stoikisht.
Promovimi i një letërsie të lirë, që komunikon përtej krejt barrierave sociale e politike, ka qenë gjithnjë një punë esenciale për Qendrën Multimedia. Pra, na u bashkoni virtualisht të enjten (23 prill) në ora 20:00 në faqen e Qendrës Multimedia në Facebook, t’i shohim e dëgjojmë përzgjedhjet letrare të krijuesve tanë e tuaj.

Për të lexuar poezi autoriale si dhe poezi të autorëve të tyre të preferuar, do të na bashkohen: Ardiana Shala Prishtina, Shpëtim Selmani Nora Prekazi, Plator Gashi, Flutura (Uta) Ibrahimi, Arber Selmani, Fitore Berisha dhe Edis Galushi.

Mirëmbetshi e u pafshim së shpejti edhe fizikisht në Qendër!

***************************

Vash te hramina o Mashkarthemutno Dive e Pustikako, khargyem amalen hramarnen thay performeren te pashon amenge olenge drabaripyenca. Sasavipea kotar olenge khera beshipea stoikipea.

Promovipe e yekha tromala literaturako, koya komunikinla may dur desar socialune thay politikune bariere, sine sarsakana yekh esencialuni buti vash Qendra Multimedia. Odoleske, pashon amenge virtualipea shoyuno dive pe ora 20:00 ani qham e Qendra Multimedia ano Facebook, vash te dikha thay shuna o literarune selekcie e amare kreatorengo.

Vash te drabaren autorialune poezie sar vi olenge preferime poetengo, amenca ka oven Ardiana Shala Prishtina, Shpëtim Selmani Nora Prekazi, Plator Gashi, Flutura (Uta) Ibrahimi, Arber Selmani, Fitore Berisha thay Edis Galushi.

Shukar aqhon mangipea te dikhape fizikipea may sig ano Centro.

https://www.youtube.com/watch?v=1J7T9OytVIE

 

Lajme