• “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Havana USA

Gani Jakupi
Havana, USA
Reportazh grafik

Gani Jakupi, i lindur në vitin 1956 në Kosovë, ka publikuar stripin e tij të parë komik qysh në moshën 13 vjecare, në një revistë rajonale në gjuhën shqipe. Në moshën 17 vjecare, shkrimet e tij tashmë publikoheshin në të përditshme dhe revista të shumicës së republikave që përbënin Jugosllavinë e atëhershme. Në fund të viteve të shtatëdhjeta, ai shkon në Paris, arrin ti paraqes vizatimet e tij në revista humoristike dhe disa stripa në revista të ashtuquajtura <<fanzines>> (të botuara nga pasionuesit amatorë).

 

Publikime