Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë – polip 2018

Republika e Letërsisë

18.05.2018-21.05.2018

https://polipfestival.wordpress.com/

Photos by: Jetmir Idrizi


Galeri