• “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Për Ne

Rreth Qendrës Multimedia

Qendra Multimedia është themeluar në vitin 2002 në Kosovë. Ajo është organizatë e pavarur kulturore e fokusuar në prodhimtari artistike, shkëmbime kulturore ndërkombëtare e publikime nga fusha artit dhe kulturës. Fokusi kryesor i saj qëndron në dramaturgjinë dhe teatrin bashkëkohor. Qendra prodhon dhe bashkëprodhon aktivitete kulturore për të gjitha moshat dhe aktivitetet e saj kanë shtrirje ndërkombëtare. Shkëmbimet artistike me partnerë ndërkombëtarë janë një element kyç në punën e Qendrës Multimedia.
Qendra është themeluar nga një grup i artistëve të rinjë të cilët kanë synuar që të krijojnë një format alternativ të prodhimtarisë artisitike, të influencojnë politikat kulturore si dhe të përdorin artin për të adresuar çështje të ndjeshme politike e sociale.
Nga viti 2002 Qendra ka organizuar dhe fascilituar mbi 100 projekte artistike, në Kosovë por edhe në vende të tjera në Evropë, Azi dhe Afrikë. Disa nga projektet kryesore afatgjate që I kemi inicuar vetë apo në në bashkëpunim me partnerët tanë janë: Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë polip; Teatri i Forumit në Kosovë; Politikat e Reja të Solidaritetit; Historia e Kosovës; Play for All; Balcan Can Contemporary; Programi i rezidencës për shkrimtarë “Prishtina nuk ka lum” etj.

 

hap-sinæ qua non

hap-sinæ qua non, është pjesë fizike integrale e Qendrës Multimedia dhe ka dy pjesw. Pjesa hyrëse mund të përdoret për ekspozita dhe aktivitete minimaliste, ndërsa salla si dhe hapësira kryesore mund të përdoren për aktivitete të formateve të ndryshme: shfaqje teatri, koncerte, workshope, ekspozita, video-projeksione etj. hap-sinæ qua non është e pajisur me ndriçim, zërim e videoprojektor. Në rrethana standarde ajo mund të akomodojë rreth 100 persona në publik.
hap-sinæ qua non mund lëshohet me qira për palët e interesuara. Për aranzhime, kontaktoni:
info@qendra.org ose drejtpërdrejt në +383 38 555799

 

Jeton Neziraj – Drejtor
jeton@qendra.org

Bernard Berisha – Menaxher i Financave
bernard@qendra.org

Blerta Rrustemi – Koordinatore e projekteve/Regjisore teatri
blerta@qendra.org

Lendita Idrizi – Menaxhere e Zyrës dhe e Stafit
lendita@qendra.org

Arif Muharremi – Menaxher i Projektit “Kultura për Ndryshim”
arif@qendra.org

Artë Retkoceri – Koordinatore për Hulumtim dhe Grante
arta@qendra.org

Mursel Bekteshi – Teknik i skenës
mursel@qendra.org

Fatlum Idrizi – Teknik i skenës
technician@qendra.org