Antologji e dramës bashkëkohore në Kosovë – vëllimi i II

Titulli: Antologji e dramës bashkëkohore në Kosovë - vëllimi II
Autor: Mehmet Kraja, Jeton Neziraj, Arta Arifi, Ekrem Kryeziu, Beism Rexhaj, Ag Apolloni, Naser Shatrolli, Agush Mulliqi
Viti i botimit: 2020
Botuesi: Qendra Multimedia
Përshkrimi: Antologji

Publikime