• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Drama bashkëkohore nga regjioni

Titulli: Drama bashkëkohore nga regjioni
Autori: Grup autorësh
Viti i botimit: 2013
Botuesi: Qendra Multimedia
Përshkrimi: Ky libër përmbledh dramat më të mira nga konkursi i Fondacioni Hartefakt për tekstin më të mirë bashkëkohor me temë sociale. Dramat e përfshiera në këtë botim janë: “Gishti” nga Doruntina Basha, “Ujëvarat” nga Stasha Bajac, “Çka?” nga Ivan Turkoviq-Krnjak, “Na qoftë i lehtë dheu” nga Goran Milenkoviq dhe “Gjithçka mbijetohet përveç vdekjes” nga Lubica Ostojiq.

Publikime