• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

drama të zgjedhura

Titulli: Drama të zgjedhura
Autori: Jeton Neziraj
Viti i botimit: 2012
Botuesi: Qendra Multimedia
Përshkrimi: Ky libër përmbledh dramat më të zgjedhura të Jeton Nezirajt deri më 2012, ku përfshihen “Shembja e Kullës së Ajfelit”, “Lufta në kohën e dashurisë”, “Yue Madeleine Yue”, “Enea i plagosur” dhe “Liza po fle”. Si shtojcë e këtij botimi janë të përfshiera edhe tekstet e artistëve e aktivistëve të njohur si Bekim Lumi, Borka Paviqeviq etj. të cilët flasin për rëndësinë artistike të këtyre dramave.
Për autorin: Jeton Neziraj (1977) është dramaturg kosovar dhe drejtor i Qendra Multimedia në Prishtinë.

Publikime