• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Fletore poezish 10-15

Titulli: Fletore poezish ’10-‘15
Autori: Arben Idrizi
Viti i botimit: 2016
Botuesi: Qendra Multimedia
Përshkrimi: Kjo përmbledhje poezish përbëhet nga krijimet e shkruara në tri fletore të ndryshme përgjatë viteve 2010-2015. Libri është i ndarë në 11 akte ndërsa në fund të veprës është e inkuadruara edhe një shtojcë me memoaret e poetit gjatë vizitës së tij në Slloveni.
Për autorin: Arben Idrizi (1974) ka botuar përmbledhjen e parë me poezi “Heqakeq” (2003) ndërsa më 2010 ai botoi përmbledhjen e dytë “Libri i të qenit”. Përmbledhja “Fletore poezish” u botua më 2016 nga Qendra Multimedia.

Publikime