• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Teatri dhe nacionalizmi

Titulli: Teatri dhe nacionalizmi
Autori: Grup autorësh
Viti i botimit: 2011
Botuesi: Qendra Multimedia
Përshkrimi: Ky botim përmbledh tekstet e shkruara si rezultat i konferencës me të njejtin titull të dramaturgëve, regjisorëve, artistëve e shkrimtarëve vendor e ndërkombëtarë nga zonat e pasluftës të mbajtur më 2010 në Prishtinë. I edituar nga James Thompson e Jeton Neziraj, tekstet e këtij botimi flasin për ndërlidhjet e teatrit dhe rolin e tij në shpërfaqjet shoqërore nacionaliste të shoqërive post-konflituoze.
Për autorin: James Thompson është profesor i teatrit aplikativ në Universitetin e Manchester-it. Ai ka themeluar qendra teatrore nëpër burgje dhe qendra ndalimi ndërsa është bashkë-themelues i In Place of War – një projekt që hulumton rolin e arteve në zona lufte e post-konfliktuoze. Jeton Neziraj (1977) është dramaturg kosovar dhe drejtor i Qendra Multimedia në Prishtinë.

Publikime