• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Qendra Multimedia dhe Goethe Institut-Skopje po kërkojnë një ekspert/e në menaxhment kulturorProjekti Kultura për Ndryshim i financuar nga Bashkimi Evropian, i menaxhuar nga Zyra  e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe implementuar nga Qendra Multimedia dhe Goethe-Institut Skopje, është duke kërkuar një Ekspert në menaxhment dhe politika kulturore, për të bërë hulumtim në lidhje me skenën kulturore dhe artistike në Kosovë, për të analizuar pikat e forta, dobësitë, mundësitë strategjike dhe hapat taktikë për zhvillim, 19 vjet pas luftës dhe 10 vite pas shpalljes së pavarësisë në Kosovë.

Puna e ekspertit/ekspertes pritet të fillojë me 1 nëntor 2018 deri me 30 qershor 2019 (tetë muaj). Ai/ajo pritet të udhëtojë periodikisht në Kosovë (për të realizar intervistat dhe për të mbledhur të dhënat). Për të kompletuar suksesshëm misionin e ekspertit/ekspertes, stafi i projektit Kultura për Ndryshim do të aranzhojë vizitat në Kosovë, intervistat me aktorët kryesorë dhe transportin për në Kosovë.

Afati i fundit për aplikim: 5 tetor 2018

Më shumë informata në lidhje me këtë pozitë, mund të gjeni në dokumentin më poshtë:

 

Përshkrimi i pozitës

Lajme