• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Qendra Multimedia shënon në Ferizaj dhe Prishtinë ditën ndërkombëtare të libritAktiviteti në Prishtinë u mbajt prej orës 20:00, në hapësirën e Qendrës Multimedia

Shkrimtarët mysafirë ishin: Arbër Selmani, Ardiana Shala, Edi Shukriu, Genc Kadriu dhe Sibel Halimi. Aktiviteti u moderua nga Lura Limani, kryeredaktore e gazetës Prishtina Insight në gjuhën angleze.

Gjatë pjesës së lexmit, autorët recituan pjesë nga veprat e tyre të më hershme dhe ato më të fundit. Diskutimi u zhvillua rreth inspirimit për të shkruar si dhe përdorimi i gjuhës gjatë shkrimit të poezisë.

Pas diskutimit, publiku u argëtua me muzikë nga grupi String String.

23 prill 2018

Aktiviteti në Ferizaj është mbajtur prej orës 13:00, në bibliotekën e qytetit "Sadik Tafarshiku"

Shkrimtarët mysafirë ishin: Bardh Frangu, Besnik Jaha dhe Dije Demiri. Ata lexuan pjesë nga veprat e tyre më të hershme dhe cituan thënje të autorëve të njohur sa i përket librave dhe rëndësisë së leximit në arsimim dhe demokraci.

Aktiviteti u moderua nga Artë Retkoceri, pjesëtare e ekipit të projektit Kultura për Ndryshim.

Pas leximit, nxënësit dhe poetët zhvilluan një diskutim rreth zhvillimit të poezisë si një formë e artit në Kosovë, rreth poetëve të famshëm vendor dhe ndërkombëtar si dhe kuptimit të poezive të autorëve.

Lajme