• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Reconnection 2.0 Prishtinë – BeogradQendra Multimedia [Prishtinë] dhe Heartefact Fund [Beograd] janë të lumtur të shpallin fillimin e Reconnection 2.0, një program tre-vjeçar i cili do të përpiqet të ndërtojë bashkëpunim dhe shkëmbim kulturor ndërmjet dy shteteve. Përmes shkëmbimeve në disa fusha teatrore e kulturore, partnerët janë të vendosur të inkurajojnë dialog dhe komunikim më të mire ndërmjet dy shoqërive.

Programi tre-vjeçar është i kuruar në atë mënyrë që t’u ofrojë audiencave nga të dy shtetet mundësi që për së afërti të njohin produksionet kulturore me përqendrim në ato teatrore të dy vendeve. Çdo vit, secili nga partnerët do të organizojë përkthime dramash dhe librash publicistik si dhe të organizojë shkëmbime të produksioneve teatrore e diskutime letrare e teatrore, rezidenca artistësh dhe shuëm ngjarje të tjera publike në Prishtinë, Beograd dhe qytete të tjera në Kosovë e Serbi.

Ju ftojmë të qëndroni të përditësuar në lidhje me aktivitetet e Reconnection 2.0 dhe mirëpresim çdo kontribut nga ana juaj që do ta bënte programin sa më miqësor që është e mundur për audiencat tona.

Reconnection 2.0 financohet nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë ndërsa implementohet nga Qendra Multimedia dhe Heartefact Fund.

Reconnection 2.0

Lajme