• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Thirrje për botimeQendra Multimedia ka kënaqësinë të shpallë thirrjen për botime të zhanrit prozë e shkurtër dhe poezi për autorë nga Kosova. Në fazën përfundimtare, do të përzgjedhen tre deri në pesë libra për botim. Librat e përzgjedhur do të botohen nga Qendra Multimedia.

Kriteret:

1. Zhanri i krijimtarisë të jetë prozë ose poezi
2. Tekstet të mos jenë të botuara më herët
3. Aplikacioni të përfshijë dorëshkrimin (formati Word) dhe një biografi të autorit/es.

Afati i fundit për dorëzim të dorëshkrimeve: E enjte (10 shtator, 2020).

Dorëshkrimet duhet të dorëzohen në adresën info@qendra.org me subject: “[Emri i autorit/es] – Thirrje për botime”

Shënim: Për shkak të numrit të madh të aplikimeve për botime që zakonisht pranohen në adresën e Qendrës Multimedia, do ta kemi të pamundur t’i përgjigjemi secilit aplikues në lidhje me detajet e aplikimit të tyre

Lajme