• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Thirrje për pjesëmarrje – RKS_DRAMA LAB 2020/2021Laboratori i dramës bashkëkohore shqipe

 Teatri Kombëtar i Kosovës, Teatri i Gjilanit, Qendra Multimedia, Teatri “Adriana”, Ferizaj dhe Etno Teatri në Kukaj do të organizojnë laboratorin e dramës bashkëkohore shqipe RKS_DRAMA LAB 2020 / 2021.

Pjesëmarrësit në këtë laborator, do të kenë mundësi të përfshihen në procesin kreativ të shkrimit të dramës, të shkruajnë drama të reja ose të përfundojnë projekte shkrimi të nisura më herët. Në fund të procesit, pritet që secili nga pjesëmarrësit të ketë një dramë të përfunduar e cila pastaj do të prezantohet para publikut në formën e një leximi skenik.

Dramat e pjesëmarrësve do të botohen në një vëllim, kurse tri prej tyre, të konsideruara si më të mirat të shkruara gjatë këtij procesi, do të përkthehen në anglisht, do të shpërndahen dhe do të promovohen përmes rrjetit ndërkombëtar të dramaturgjisë EURODRAM. Këto drama do të konsiderohen si potencial për inskenim në njërin prej teatrove partnere në RKS_DRAMA LAB 2020/2021 dhe poashtu do të promovohen në aktivitete e festivale të ndryshme teatrore që mbahen në Kosovë, duke përfshirë këtu “Flaka e Janarit” e “Kosovo Theater Showcase 2021”.

Laboratori do të mbahet në dy faza: në datat 27 nëntor – 3 dhjetor dhe pastaj në datat 18 – 22 dhjetor 2020, kurse do të drejtohet nga profesori, regjisori e dramaturgu ynë i mirënjohur Fadil Hysaj.

Laboratori do të mbahet në fshatin Kukaj.

Kush mund të aplikojë: dramaturgët, shkrimtarët, gazetarët dhe të gjithë ata që duan të shkruajnë drama. Mosha e preferuar: 18 – 45. Pjesmarrësit duhet të jenë banorë të Kosovës.

 Si mund të aplikoni: dërgojeni CV-në tuaj, bashkë me një letër motivimi (jo më të gjatë se një faqe), në e-mail adresën: rksdramalab@gmail.com

 Afati i fundit për dërgimin e aplikacioneve: 19 nëntor 2020.

Në tërësi vetëm 7 pjesmarrës do të përgjedhen.

 Pjesëmarrësit do të kompenzohen në shumë prej 500 eurosh. Shpenzimet e ushqimit e qëndrimit, gjatë dy fazave të laboratorit, do të mbulohen nga organizatorët.

Lajme