• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Thirrje për shkrimtarë në rezidencë “Prishtina nuk ka lum” 2019Aplikacioni duhet të përmbajë:

  • Biografi në gjuhën angleze ose gjermane
  • Adresa
  • Bibliografia
  • Një përshkrim i shkurtë i projektit gjatë qëndrimit në Kosovë

Aplikacioni duhet të dërgohet në: residency@qendra.org.

Gjatë qëndrimit në Prishtinë, artistët mund t’a shfrytëzojnë kohën duke punuar në projektet e tyre ose duke u njohur me jetën kulturore të kryeqytetit të Kosovës.

Të gjithë aplikuesit do të njoftohen për për vendimin deri në datën 30 mars 2019.

Qendra Multimedia në bashkëpunim me TRADUKI, Goethe Institut dhe Ambasadën Austriake në Kosovë, ftojnë shkrimtarët dhe përkthyesit nga Austria, Gjermania dhe Evropa Juglindore, të aplikojnë për programin e rezidencës letrare “Prishtina nuk ka lum” 2019 në Prishtinë, Kosovë.

Afati i fundit për aplikim është 15 Mars 2019.

Tri bursa, të gjitha nga katër javë , janë në dispozicion në muajin, shtator, tetor dhe nëntor 2019. Kjo bursë përfshin një qëndrim një mujor në apartament në Prishtinë, shpenzimet e udhëtimit si dhe një pagesë prej 700 euro. Aplikuesit e kualifikuar për këtë bursë janë, poetë, eseistë, kolumnistë, përkthyes dhe dramaturg.

Lajme