Poziv za podršku kulturnih inicijativa

Program Kultura za Promene otvara treći poziv za podršku kulturnih inicijativa i umetnika na Kosovu. Pravo na apliciranje imaju kulturne organizacije sa sedište mi registrovane na Kosovu, ne formalne kulturne mreže i pojedini umetnici.
Maksimalni iznos podrške za ovaj poziv je 4.000 EUR.
Na web stranicu Qendra Multimedia: http://qendra.org/culture-for-change/projekti/ možete pronaći ažurirane dokumente (formular aplikacije, formular budžeta i ažurirani Uputstva za aplikaciju).
Poslednji rok za apliciranje je 17. juni 2020. godine u 00:00 sati. Aplikacije se podnose na adresi: [email protected]
Program Kulturaza Promene je finansira nod Evropske unije, njime upravlja Kancelarija Evropske unije na Kosovu, a implementira se od Qendra Multimedia i Goethe-Institut.