• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

DIDARJA – rrëfim jetësor

Titulli: Didarja
Autori: Mirosllava Mallesheviq
Viti i botimit: 2016
Botuesi: Qendra Multimedia
Përshkrimi: Ky libër ilustron një periudhë vlimesh të ashpra politike, përballjesh me të kaluarën e me veten, si shoqëri e si komb. I shkruar në veten e parë, rrëfimi i këtij libri nxit diskutimin për historiografinë, makro e mikro historinë, historinë gojore feministe, kujtesën kolektive, socializmin, feminizmit e patriarkatin si dhe marrëdhëniet ndër-etnike në periudhën e socializmit.
Për autorin: Mirosllava Mallesheviq (1956) është antropologe me focus të veçantë në çështjet e gruas dhe temat e antropologjisë politike. Është bashkëpunëtore dhe aktiviste e grupit feminist Gratë në të zeza nga Beogradi.

 

 

Publikime