Kontaktet

Adresa e zyres së projektit:

Rr. Idriz Gjilani
7/9 – 1, Lagja Dardania
10000 Prishtina
Republic of Kosovo
 

Numri i telefonit i zyrës së projektit:
+383 38 555 799

Emaili i pëgjithshëm: [email protected]

Emaili me informata dhe për aplikime për grante për kulturë: [email protected]