TË NEGOCOSH PAQEN E QENDRËS MULTIMEDIA NË ZAGREB TË KROACISË