• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Ftesa e parë për aplikime e projektit Kultura për Ndryshim përfundoi me 18 prill 2018

Photos by: Atdhe Mulla

Ftesa për projekte kulturore e programit Kultura për ndryshim përfundoi me 18 prill 2018. Thirrja ka qenë e hapur që nga 26 marsi 2018. Nëpërmjet pesë seancave informative të mbajtura në Ferizaj, Prizren, Pejë, Prishtinë dhe Graçanicë, projekti ka marrë vëmendjen e një numri të madh të organizatave kulturore. Gjithsej janë pranuar 200 aplikacione. Komiteti vlerësues është në proces të evaluimit të projekteve dhe deri në mes të muajit maj 2018 do të publikojë fituesit e granteve.

Lajme