• “A theater [Qendra Multimedia] in Kosovo is not afraid of using art to confront entrenched prejudices and to build empathy” – George Soros

  • “Brave and honest theater performance. One of the most interesting theater company from the South Eastern Europe” – Kazaliste.Hr

  • “...a true story that sets an example for all the hope for freedom, happiness and prosperity in the Europe of our days. And the disappointment.” - Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • “This is not the first attempt to use cultural events to bridge the gap between the countries. Polip, a literary festival in Pristina, first held in 2010, has Serbian writers among those regularly invited to participate.” - The Guardian

  • “…the play is an explosion of burlesque, music and possibly offensive humor; it is simply a riot.” - Prishtina Insight

  • “A Play with Four Actors and Some Pigs...,” […] is a playfully absurd, crude, and incredibly clever portrayal of Kosovo’s political scene.” - The Theater Times

Lista e projekteve fituese – 2019Thirrjes për projekt propozime nga programi Kultura për Ndryshim për vitin 2019 i janë përgjigjur 254 organizata, institucione, grupe jo-formale e artistë individualë. Ekipi vlerësues i përbërë nga Arben Zharku, Anamari Repić, Edis Agani, Sven Skoric (Goethe-Institut) e Jeton Neziraj (Qendra Multimedia) kanë hartuar listën përfundimtare të projekteve fituese. Vlerësimet e projekteve juria i ka bazuar në kriteret e përcaktuara në pakon e “Thirrjes për aplikim” të programit Kultura për Ndryshim. Për shkak të numrit të madh të aplikacioneve të pranuara dhe shumës së limituar për grante (230,000 EUR) të gjitha organizatat që janë shpërblyer me grante kanë marrë shumë më të vogla se sa ato që kanë kërkuar në aplikacionin e tyre.

Në tërësi, në këtë cikël, janë shpërblyer 46 organizata, institucione, grupe jo-formale e artistë individualë.
Bashkangjitur mund të gjeni listën e plotë të fituesve të Thirrjes së dytë për grante të programit Kultura për Ndryshim 2019.

Lista e projekteve fituese 2019

Lajme