55 shades of gay pjesë e Festivalit Ndërkombëtar të Teatrit në Shkup “Faces Without Masks”