Anulohet pjesëmarrja në festivalin rumun e shfaqjes nga Kosova