“AUDIENCA E VACLAV HAVELIT” në Teatrin Shqiptar në Shkup