“Burrnesha” e Qendrës Multimedia në Festivalin e Dramës Shqipe “Talia e Flakës” në Gjilan