BURRNESHA E QENDRËS MULTIMEDIA NË FESTIVALIN TESZT NË RUMANI