Janë caktuar datat e festivalit polip dhe Kosovo Theater Showcase 2020