PROGRAMI I PLOTË, polip – Festivali Ndërkombëtar i Letërsisë, Edicioni XII