Ilire Vinca, aktorja më e mirë në Festivalin e teatrit “Flaka e janarit”