Komunikatë për media – Premiera botërore e Balkan Bordello