Komunikatë për Media: Teatri Kombëtar i Kosovës i del në ndihmë teatrit Volksbühne Berlin