Opera e famshme italiane “Katër i Radës” vjen në Prishtinë me 8 shtator