POLIP – FESTIVALI NDËRKOMBËTAR I LETËRSISË FILLON MË 10 SHTATOR