Projekti READ – Thirrje për aplikim – Programi i rezidencës për shkrimtarë