Qendra Multimedia dhe Goethe Institut-Skopje po kërkojnë një ekspert/e në menaxhment kulturor