Qendra Multimedia shënon në Ferizaj dhe Prishtinë ditën ndërkombëtare të librit