Shpallen projektet fituese nga thirrja e parë e programit “Kultura për ndryshim” 2018