The Handke Project në turne në Slloveni dhe Kroaci