“THE HANDKE PROJECT” NË TURNE NË SLLOVENI E KROACI