THIRRJE E HAPUN për punëtori dramaturgjike në Prishtinë