THIRRJE E HAPUR për “Mbështetje e projekteve NDËRKULTURORE në Maqedoninë e Veriut, Shqipëri, Kosovë, Serbi dhe Turqi